Ülkemize turist getiren (a) grubu seyahat acentalarına destek sağlanması hakkında kararın uygulama usul ve esaslarına dair tebliği yayınlandı.

Turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile 16 havalimanına tarifeli ve charterlerle yolcu getiren acenteler destekleniyor. İran’dan belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup, uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist grubu getiren seyahat acentaları yararlandırılacak.

Tarifesiz sefer yapan bir uçağın, yolcularını Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılacak

Bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısı, tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmayacak

Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır. (turizmdatabank.com)

TEBLİĞ

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180413.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180413.htm