Almanya, Berlin merkezli “Comparative Research Network (CRN)” kurumunun koordinatörlüğünde ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin stratejik ortaklığında gerçekleştirilen Avrupa Niş Turizmine Yönelik Diller (LENT) adını taşıyan Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 projesi başarı ile devam ediyor.

30 ay sürecek olan projenin diğer ortakları arasında İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Portekiz ve Yunanistan’dan kuruluşlar yer almaktadır. Proje kapsamında turizmin niş sektörlerinde kullanılan toplam 1000 kelime ve cümle 14 farklı dilde tercüme edilmektedir. Projenin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki geliştirilecek mobil uygulama ile niş pazarlarda hizmet veren küçük işletmelerin ve turistlerin önündeki dil engellerini kaldırmaktır.

Projenin ikinci amacı ise belirlen kelimelerin ve cümle kalıplarının turizm eğitiminin başlangıç seviyesinde kullanılmasıdır. Böylece öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ ARSLAN’ın katılımıyla başlangıç toplantısı Almanya’nın Berlin kentinde 26-27 Ocak tarihinde yapılan projenin ikinci toplantısı 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleştirilmiştir. İş paketlerinin ve süreçlerin belirlendiği ilk toplantının ardından ikinci toplantıda kültür/tarih turizmi pazarına yönelik alt başlıklar belirlenmiştir.

Müze ve Galeri, Mimari, Arkeoloji, İnanç ve Gelenek, Anıt ve Hatıra başlıkları altında belirlenen kelimelerin çevirisi ve görsel-işitsel biçimde uygulamaya aktarılması çalışmaları sürmektedir. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde söz konusu ülkelerden katılımcıların yer alacağı bir toplantının 2019 yılının Şubat ayı içinde yapılması planlanmaktadır.

Proje Tanıtım Bilgisi:

“Eğer sana bir şey satacaksam senin dilini konuşmalıyım”. Willy Brandt

Avrupa Birliği’nde çok farklı dilleri konuşan ziyaretçilere satış yapmak önemli olduğu kadar aynı zamanda zor bir iştir. Avrupa Birliği’nde 17 milyon kişiye istihdam sağlayan ve üçüncü büyük sektör olarak gelişme gösteren turizm ana hedefler arasında yer almaktadır. AB Komisyonu iletişimi ‘Dünyanın bir numaralı destinasyonu Avrupa – Avrupa’da turizm için yeni bir politik çerçeve’ (COM(2010) 352) 2010 yılında kabul edilmiştir. Bu çerçeve turizme ilişkin girişimler için eş-güdümlü bir yaklaşımı talep ederken turizmin rekabetçiliğini ve sürdürülebilir büyüme için kapasitesini arttırmak için eyleme yönelik yeni bir çerçeveyi tanımlamıştır. Dil becerisi eksikliği kaynaklı kaçırılan iş fırsatları turizm sektörünün büyüklüğü ve gelişimiyle artmıştır.

Bu proje standart turizm temelli dil eğitimiyle karşılaştırıldığında yenilikçidir ve dört niş pazarın temel dil ihtiyaçlarını saptanmasını hedeflemektedir. Böylece bu alt sektörler dil öğreniminin erken aşamasında kullanılmak üzere internet ağı ya da mobil tabanlı dil uygulamasının geliştirilmesini destekleyecektir. Uygulamaya yerleştirilecek ortak noktaların belirlenmesiyle turizm sektörünün ihtiyaçları tarafından şekillenen bu yaklaşım sadece turizm endüstrisinin çeşitli niş pazarlarını kapsamasıyla değil diğer turizm alt sektörleri tarafından kullanılacak temel kelimeleri göz önüne almasıyla benzersiz olmaktadır.

Projenin önemli çıktıları şunlar olacaktır:

  1. Görsel işitsel materyale sahip mobil ve web tabanlı öğrenme uygulaması hem temel (günlük) hem de sektör özelinde (uzman/niş) kelimeler ve cümleler bütün 14 dil arasında anlık ve değiştirilebilir çeviriye imkân sağlayan eşsiz bir uyum aracılığıyla geliştirilecektir.
  2. Proje dil uzmanları, 4 niş turizm sektörü tedarikçileri ve bilişim ve iletişim teknolojileri sağlayıcısı arasında bütün kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olması için isteğe göre düzenlenen en kullanıcı dostu ve esnek araca olanak tanıması için işbirliğini geliştirecektir.
  3. En az 200 kişi uygulamayı deneyecek ve onaylayacaktır, öğrenen kişiler 4 hedef niş sektör grubundan seçilecektir.
  4. Toplam kullanım düzeyleri izlenecektir. Proje sonuna kadar en az 2000 kullanıcıyı aşacak şekilde açık erişim trafiği ve 4 ek niş sektör kullanıma dâhil olmasını beklemekteyiz.

Proje 3 kıstasa göre seçilen 14 dili desteklemektedir.

-Ülkede yerleşik olmayanlar tarafından turizm amaçlı ziyaretçi sıralamasına göre en çok ziyaret edilen Erasmus+ Programı ülkeleri: İspanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Türkiye.

-AB’ye gelen turistler arasında köken itibariyle AB üyesi olmayan başlıca ülkeler: ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Brezilya (toplamda AB’yi ziyaret eden AB vatandaşı olmayan turistlerin %44’ü). Eurostat 9/2015.

– Turizmim ayriyeten Hindistan ve Arapça konuşan ülkelerden kaynaklı dikkate değer büyümesidir. Örneğin, AB tarafına Hindistan turizmi 2009-12 arasında %40 büyümüştür ve bu ülke geniş hızlı gelişen bir orta sınıfa sahiptir.

Değerlendirilen turizm sektörleri:

1) Kültür turizmi: Tarihi, sanatları, mimariyi, müzeleri, tiyatroyu, mirası ve yerli halkı içerebilir. ‘Grand Tour of Europe’ kültür turizminin en bilinen erken örneğidir.

2) Şehir turizmi: örneğin şehir turu, kısa süreli geziler, alışveriş, sağlık amaçlı dinlence yerleri/kaplıcalar, konferanslar/toplantılar/iş turizmi, arenalar ve stadyumlar gibi altyapılara gereksinim duyan sporlar.

3) Kırsal turizm: örneğin birçok yönüyle yürüyüş, tırmanma, macera tatilleri, kano, rafting, kayak, avcılık, olta balıkçılığı, bisiklet, at binme, dağ bisikleti, çiftlik tatilleri.

4) Sürdürülebilir turizm: Ekoturizm ve tarım turizm alt sektörünün büyük kısmını içermektedir.

Kelimelerin tespiti için karar kılınan niş sektörler:

-Kültür/Tarih Turizmi

-Açık Hava Turizmi

-Etkinlik Turizmi

-Gastronomi Turizmi

1000 kelime ve cümle şu temelde oluşturulacaktır. 400 kelime günlük ya da temel kelimeler olacaktır, bunlar bir dili konuşmak için temel yapı taşlarıdır. (Bir turistin muhtemelen kullanmak veya anlamak isteyeceği günlük kelime ve cümlelere büyük oranda projede yer verilecektir). 600 tane yukarıda tanımlanan 4 niş turizm alanına yayılan özel kelime ve cümleler oluşturulacaktır.

Projenin vizyonu küçük işletmelere bile büyüme ve AB dışından gelen misafirlerden fayda sağlama fırsatı vererek turizm sektöründe yabancı dil kullanımını arttırmaktır.