Ülkemizdeki faaliyetleri Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ın açtığı “Haksız rekabetin tespiti” davası nedeniyle “Tedbiren Durdurulan” Booking.com’a mahkemece atanan Bilirkişi tarafından hazırlanan Rapor ile “Geri Dönüş” imkanı doğdu…

Booking.com isimli online Otel rezervasyon sisteminin TURSAB ın açtığı Haksız Rekabet davasına İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya davacı TÜRSAB ın avukatları ile davalı Booking.com avukatları katıldı. Duruşma hakimi,60 sayfadan oluşan bilirkişi raporunun tamamladığını bildirerek raporda Booking.com’ un Türkiye’de faaliyet gösteren temsilciliğinin seyahat acentesi faaliyetinde bulunmadığı aynı mecranın, Hollanda’daki merkezinin simsarlık işi yaptığının, tespit edildiği, bunun için Türkiye deki faaliyetleri için TURSAB dan seyahat acentesi belgesi almasının gerekmeyeceği kanaatine varıldığı bildirildi.

Bilirkişi raporunda açıklanan tespitlere göre, davalılardan Booking.com Destek Hizm.Ltd. Şti.nin, seyahat acentesi olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bilirkişinin yaptığı bir başka tespitte, davalılardan Hollanda’daki Booking.com BV’nin yabancı bir şirket olarak bir simsarlık faaliyeti yaptığı bu nedenle seyahat acentesi belgesi almasına gerek olmayacağı bildirildi.

Ancak tespiti yapan bilirkişi, Booking.com BV’nin Türkiye’deki otellerde yaptığı aracılık hizmetleri içerisinde gerçekleştirdiği otel rezervasyonlarından elde ettiği komisyonlardan oluşan kazancının Ülkemizde elde edilen gelir olması nedeniyle bu kazancından dolayı vergi mükellefiyeti zorunluluğu olduğu ancak bu durumun diğer rakipleri ile bir haksız rekabet teşkil edip etmeyeceğinin, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre engel teşkil edip etmeyeceğinin tartışmalı olduğu, bu konudaki değerlendirmeyi Türk mahkemelerine ait olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Söz alan davalı Booking.com avukatları ise, “Tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek değişen şartlar nedeniyle kaldırılmasını talep ederiz” dediler, duruşma 12 Nisan’a bırakıldı.