BOYD’DAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 104. YIL DÖNÜMÜ MESAJI…

0
176

 

BOYD BODRUM PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir. 

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir. 

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

“Necmettin Halil Onan”

 

ÇANAKKALE’DE 250 BİNDEN FAZLA ŞEHİT VERDİK

Şanlı tarihimizde son derece önemli bir yerde olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Tüm dünyanın hayranlıkla baktığı bu zafer, 104. yılında da başta Gelibolu Yarımadası olmak üzere yurt içi ve yurt dışı çeşitli merkezlerde anılıyor.

Birinci Dünya Harbi’nin gidişatının değiştirmesinin yanında Türk tarihinde büyük bir mana taşıyan Çanakkale zaferinin 104. yılında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında çeşitli merkezlerde anılan etkinliklerle Başta komutanları Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve millet için şehit olan Mehmetçikler de unutulmuyor ve dualar ediliyor.

Çanakkale zaferi’ni geleceğe yön vermesi açısından hep hatırlamalı, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde, liderliğinde savaşan; gazi olan, şehit olan milli kahramanlarımızı, 275 kiloluk top mermisini hiç düşünmeden Allah’a sığınarak sırtlayan ve milli mücadelenin kazanılmasında büyük payı olan Seyit Onbaşı’yı unutmamalıyız!

 

Mustafa Kemal ATATÜRK Diyor ki,

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.”

“Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlen­meden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.”

 

 

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE KAZANILAN ÇANAKKALE DESTANIMIZ İÇİN, HARBE KATILAN ÜLKELERİN YETKİLİLERİNİN AĞZINDAN;

“Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duva­ra körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlan­tısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.” (İngiliz Başbakanı Asquith)

Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zo­runlu olduğunu anlıyorum.”

“Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” (Churchill)

“Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se’bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir.” (Alman Generali Uman von Sanders)

“Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, * Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.” (General Tawshend)