ADALIYALI’ YA YAPILMASI PLANLANAN MAXX ROYAL İÇİN ÇED TOPLANTISI YAPILDI

0
86

Geçtiğimiz gün, gazetemiz manşetinden verdiğimiz; “DÜNYA JET-SET’ İNİN TERCİHİ, DOĞA DOSTU MAXX ROYAL BODRUM ADALIYALI’YA GELİYOR…” haberinin ardından, Bodrum’un Çiftlik köyü Adalıyalı mevkiinde Ersoy Otelcilik ve İnşat Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılacak olan Maxx Royal Bodrum tatil köyü Projesi’ nin kanunen alınması gereken Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) Halkın Katılımı Proje Tanıtım Toplantısı bugün saat 09.00 da Aşağı Mazı Mahallesi Berke Kahvesi’nde düzenlendi.

Toplantıya ÇED raporunu hazırlayan Aktel Çevre Danışmanlık Limited Şirketi adına Mustafa Tel , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Erdoğan ile konuşulanları tutanağa geçirmek üzere yine aynı dairenin memurları olan  çevre mühendisleri Hüseyin Ayrancı ve Sami Salim görevlendirildiler.

 Aktel Çevre Danışmanlık Limited Şirketi sahibi Çevre mühendisi Mustafa Tel, yapılacak turistik tesis için hazırlanan ÇED raporunun sunumunu sinevizyon eşliğinde yaptı.

Aşağı Mazı köyünde, Berk kıraathanesi isminde küçük bir mekanda yapılan ÇED Toplantısına, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz ile CHP Bodrum İlçe başkanı Halil Karahan ile BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu katıldılar.

Toplantıya bir gün önce Bodrum kale meydanda yapılan bilgilendirme toplantısında, ÇED toplantısına Denizde Birlik Platformunu oluşturan kişilerin 4 otobüs ile taşınacağının belirtilmesine rağmen toplantının yapıldığı mahallede Otobüs görülmediği, az sayıdaki kişinin kendi raçları ve bir minibüs ile katıldıkları görüldü. Zaten toplantının yapıldığı mekânın küçük bir mekân olması ve katılımcıların ancak bu mekanı dolduracak sayıda oldukları izlendi.

Projenin ÇED raporunu hazırlayan çevre mühendisi Mustafa Tel tarafından sunulan proje sunumu Mustafa Tel’in yapılan bu ÇET toplantısı ile ilgili önemli bir not ileteceğini bildirerek başladı…

Mustafa Tel, aslında yapılacak tesisin kapasitesi nedeniyle kanunen “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” raporu ile yatırıma başlanabileceğine ancak yatırımcının özel isteği doğrultusunda alandaki her türlü bitki, doğal yaşam, endemik türlerin tespit edileceği ve korunmaya alınmasının sağlanması adına kapsamlı bir Rapor olacağı için Çevresel Etki Değerlendirmesine baş vurduklarını belirterek, 125 bin M2 lik alanda yapılacak tesisin çeşitli konseptte oluşturulacak 325 oda olacağı, Tesisin yapılacağı bölgenin ilgili bakanlık tarafından TTA (Turizm Tesis Alanı) olarak planlarının yapıldığını belirterek, alanda 2. Derece doğal sit ve 3. Derece arkeolojik sit olduğunu bunlarında yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilerek projelendirildiğini anlattı.

Çevre Mühendisi Mustafa Tel sunumunu tamamladıktan sonra, sözü alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Erdoğan, katılımcılara söz verdi.

Salondaki bazı çevreci kişilerin çok heyecanlı ve ön yargılı davranışları nedeniyle toplantı başkanı olan Bekir Erdoğan’ı zaman zaman zor durumda bıraktı.

Bekir Erdoğan’ın söz verdiği, özellikle denizcilik ile uğraşan kişilerin “Mavi Yolculuğu” ön plana çıkartarak tesisin mavi yolculuğun başlangıç noktasını ortadan kaldıracağını savundukları, çevreci olduklarını söyleyen kişilerin hemen hepsinin ise proje ile ilgili planın iptal edildiği, bölgenin SİT alanı olduğunu, doğanın yok edileceği gibi konuları agresif biçimde ortaya koyarak kanunen buraya böyle bir tesis yapılamayacağı yönünde birbirlerini tamamlayan konuları dile getirdikleri izlendi.

Bu arada olaylara bir de Kara tarafından bakalım ve bunun için buradayım diyerek söz alan, BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu

Bu kadar denizci ve çevrecinin olduğu bir ortamda söyleyeceklerimin alkışlanmayacağını biliyorum, ama ben de konu turizm ise bunun bir de kara turizminin var olduğu gerçeği ile fikirlerimi söylemek istiyorum diye başladı.

Ben sadece bu proje için burada bulunmuyorum. Bodrumda biz kaliteli turist profilini görmek ve 12 ay turizm yapmak istiyorsak  nitelikli yatak ve tesislere ve yatırımlara ihtiyacımız var, konuyu bir de bu pencereden görmemiz lazım ve bu nedenle nerede olursa olsun bu tür yatırımların yanında yer almak için buradayım dedi. Ve devamla, Kara ve Deniz Turizmin vazgeçilemeyecek iki paydaşıdır, öncelikle bunu kabul edelim ancak şu ana kadar söz alan tüm konuşmacılar deniz turizmini ön plana çıkartarak kara turizmini neredeyse ret etme noktasına geldiler…Bunu örnekleyecek olursak biraz önce Halkların Demokratik Partisi temsilcisi arkadaşımız pansiyon turizmciliğinden girip neredeyse karada turizmi yok sayacak şekilde bize kara turizmi ile ilgili ders vermeye kalktılar ama şimdi bu konularda ben bu arkadaşlarımın  söylediklerini çürütmeye kalkarsam toplantıya sığmaz ve burada üç gün ders vermem gerekir deyince salonda tepkiler yükselmesi üzerine sizleri saygılı olmaya davet ediyorum bakın ben hemen hepinizin aynı şeyleri tekrarladığınız konuşmalarınızı ve zaman zaman turizm ile ilgili kullandığınız eksik bilgileri dahi düzetmek için araya girmeden dinledim sizlerde dinlemesini öğrenin ve saygılı olun dedi…bu arada toplantı başkanının da katılımcıları sükûnete davet ettiği görüldü

BOYD Başkanı Karcılıoğlu eğer Bodrum’un tur operatörleri tarafından kayda alınabilecek bir destinasyona sahip olabilmesi ve sürdürüle bilinir bir Turizm yapılması hedefleniyor ise bu ve bunun gibi tesislere ihtiyacımız var dedi.

Salonda Turizm tesislerine her şekil ve şartta karşı oldukları ve kendi fikir ve düşüncelerinden başka hiçbir düşünceyi kabul etmemek üzere şartlanmış kişilerin Karcılıoğlu’ nun sözlerini sık sık kesmeleri ve tepki alkışları karşılığında, BOYD başkanı;

Anlaşıldı ki ön yargılarınızı yıkmanın mümkün olmadığının bilinci ile şahsımın ve derneğimin Bu tür tesis ve yatırımlara dahası Adalı yalı’ da yapılacak bölge ve bölge halkının refah düzeyini artıracağına ve Bodrum turizmi için gerekli olduğuna inandığımız Maxx Royal isimli tesise koşulsuz olarak destek verdiğimizin kayda geçirilmesini istiyorum, diyerek ve tepki alkışlarınıza daha fazla katlanmamak için sizleri sizler ile baş başa bırakıyorum diyerek salondan ayrıldı,

Karcılıoğlu’ nun salondan ayrılmasının ardından Toplantı Başkanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Erdoğan, başta CHP İlçe Başkanı Halil Karahan olmak üzere Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz ve Turizmci! Olduğunu söyleyen Önder Akkaş’a söz verdi.

CHP ilçe başkanının, burada ortaya çıkan şu ki halk ve buradaki insanlar bu yatırımı kesinlikle istemiyorlar. Halka rağmen burada bir şey yapılamaz, yaptırmayacağız sonuna kadar mücadele edeceğiz” dediği görüldü.

Hemen hemen aynı konuların dile getirildiği ve turizm yatırımlarını sadece ve sadece “Beton” olarak gören konuşmaların ardından bir köylüye ve başkaca birkaç katılımcıya da söz veren toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Katılımcılar sessizce alanı terk ettiler.

Bu toplantıyı izleyen TurizmGM editörü olarak Amerikalı Ünlü psikolog ve düşünür Abraham Harold Maslow bir sözünü hatırladım. Sahip olduğunuz tek şey ÇEKİÇ’ se , size her şey ÇİVİ gibi görünmeye başlar…” 

haber: Hakan EREN / Editör
turizmGM