MANAVGAT OYMAPINAR İKİNCİ GOLF TURİZM MERKEZİ OLACAK…

0
Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi” evize edilerek alt ölçekli planlarının yapılıp yatırımcıya açılması, bölge turizminin tamamlanmasI, çeşitlendirilmesi adına önemlidir.

Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası(MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş “7.Ağustos.2008 tarihinde Bakanlıkça onanan “Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi” çevre düzeni planlayanın (1/25000 ölçekli) revize edilerek alt ölçekli planlarının yapılıp yatırımcıya açılması, bölge turizminin tamamlanmasI, çeşitlendirilmesi adına önemlidir” dedi.

2634 sayılılı Turizmi Teşvik Kanunu Manavgat’ın gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Boztaş, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde sağlanan yatırım ortamına fırsata çevirmeyi bilen Manavgat’ın 30 yıllık sürecin sonunda Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonu konumuna yerleştiğini belirtti.

ahmet-boztas.jpgBoztaş, Side Antik Kenti, Manavgat Şelalesi, Köprülü Kanyon gibi turizm ürünlerini modern turizm yatırımları ile birleştiren Manavgat’ın tanınmasında Türkiye sınırlarını çoktan açtığını söyledi.

Manavgat’ta, belgeli yatak sayısında ilçe olarak birinci sırada olduğunu hatırlatan Boztaş şöyle devam etti: ”Tesise gelip, geceleme süreleri ve ortalama kalma süreleri itibarıyla da rakip destinasyonlara oranla açık ara öndedir. Dolayısıyla Manavgat deniz-kum-güneş üçlüsüne dayanan kitle turizminin en başarılı örneklerindendir. Aslında Manavgat, turizmin gelişmesi noktasında yeniliklerin öncüsüdür” dedi

Ahmet Boztaş şunları söyledi: “Türkiye’de fiziki planlamayan esamesi dahi okunmazken 1969 tarihli uluslararası yarışma sonrası çalışmalarını başlanan “Side ve Çevresi Turistik Düzenleme Projesi” salt turizm planlamasına değil, aynı zamanda ulusal ölçekli fiziksel planlama anlayışına da büyük yenilikler getirmiştir. Söz konusu proje güney sahillerinin kitle turizmine açılmasını adına son derece önemli bir adımdır. Manavgat kıyıları boyunca ulusal turizm politikaları sonucunda gerçekleşen turizm yatırımları doygunluğa ulaşmıştır. Artık kıyılarda yatırım yapacak turizm tesis alanları nerede ise tükenmiştir

Mevcut tesislerde ortalama kalış süreleri ve tesise gelip sayıları ise zaten Türkiye Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası – Manavgat’ta golf turizmi yatırımları ortalamasının oldukça üzerindedir. Dolayısıyla kitle turizminin yapısal özelliklerinden kaynaklanan temel sorunlara çözüm üretmek adına, mevcut yatak kapasitesinin kayıp döneminde de çalışmasını sağlayacak ve gelen ziyaretçilerin niteliğinin yükseltecek türden politikalar en kısa sürede uygulamaya konmalıdır.

Bu perspektiften bakıldığında, Manavgat’ın hinterlandında bulunan Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi turizmin çeşitlenmesi açısından önemli potansiyeller barındırılmaktadır. Özellikle golf turizmi başta olmak üzere eko-turizm, sportif amaçlıyor turizm, doğa turizmi vb. turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanan bölge, doğru planladığı takdirde Manavgat turizminin geleceğii ve bölgenin sosyo-ekonomik sorunları çözüm noktasında büyük öneme haizdir. Manavgat’ta turizmin çeşitlenmesine ve golf turizmi önemlidir.”

Kaynak: THA turizmhaberajansı