BOYD YÖNETİM KURULU “KONAKLAMA VERGİSİ” GÜNDEMİ İLE TOPLANDI…

0
56

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu imzası ile yayınlanan Basın Bildirisinde “KONAKLAMA VERGİSİNDE FATURA PROFESYONEL YÖNETİCİYE ÇIKAR!” görüşü ön plana çıktı….

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu, Konaklama sektörünü yakından ilgilendiren ve TBMM Genel kurulunda görüşülerek yasalaşan KONAKLAMA VERGİSİ” ile ilgili sektörde anlaşılamayan noktaları aydınlatmak ve elde edilen sonucun paydaşları ile paylaşılması amacıyla 27.11.2019 tarihinde saat 17.00 de dernek merkezinde KONAKLAMA VERGİSİ gündemi ile toplanarak konuyu masaya yatırmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin teker teker konu ile ilgili bu verginin nasıl yansıtılacağı konusunda söz alarak yaptıkları görüşlerin hemen hepsinin, Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi oranının, sonuçta dönüp dolaşıp Otellerin gider kalemlerine yansımasının kaçınılmaz olacağı sonucuna geldi…

2015 ve 2016 yıllarında turizm sektöründe yaşanan başta uçak krizi olmak üzere daralma sonucu rekabet gücünü henüz toparlamaya başlamış turizm sektörünün bu ek maliyetlerle ortaya konulan hedeflere ulaşabilmesinin kolay olmayacağı ifade edilen toplantıda, ayrıca  şunlar kaydedildi:

Yakın tarihte yürürlüğe giren Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı payı kesintisini henüz yönetmeye hazırlanan Konaklama sektörün bu kez “Konaklama Vergisi” adı ile ikinci ve yeni bir yük altına gireceği bu nedenle de 2020 bütçe çalışmalarına yansıyacak bu ilave gider kalemleri ile rakip ülkelerde rekabet şansının ortadan kalkacağı ve zaten bilinen bir çok sorun nedeniyle pazarlama sıkıntısı çeken sektöre büyük bir yıkım getireceği kaçınılmaz olacaktır denildi.

Ayrıca tüm Profesyonel Otel Yöneticilerinin daha da yüksek oranlı bir maliyet bütçesi ile mücadele etme zorunluluğu yaşayacağı ve bunun sonucu olarak rekabet etmek adına kar marjlarının yatırım maliyetlerini karşılayamayacak boyutlara ulaşabileceği nedeniyle  yatırımcıya bunu anlatmada büyük zorluklar çıkacağı, ve günün sonunda faturanın da yöneticilere çıkarılacağı gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerketiği vurgulanmış Profesyonel otel yöneticilerimiz ile bu yükün altından nasıl kalkacakları noktasında önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

Dahası, bu verginin 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1 olarak alınacak olmasına karar verilmesinin dahi turizm tekniği açısından hiçbir faydasının olmayacağı, oluşacak yıkımı engellemeyeceği görüşüne yer verilerek Hükümetimizin bu tür konaklama sektörüne yönelik yapılacak düzenlemelerde mutlaka Profesyonel Otel Yöneticilerinden görüş almalarının uygun olacağının ve konunun Devlet katında ilgili STK lar aracılığı ile anlatılması gerektiği açıklanmaktadır.

Serdar Karcılıoğlu / Yönetim Kurulu Başkanı