İşte Dünya Sağlık Örgütünün Genelgesinin İngilizce Metni ve Türkçe Açılaması

0

WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng

WHO

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE COVID-19 YÖNETİMİ İÇİN OPERASYONEL HUSUSLAR

Arka Plan

Birçok ülke, bir kişiden diğerine COVID-19 bulaşmasının yavaşlatılabileceğini veya durdurulabileceğini göstermiştir. Bu belge şu anda Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) iletimi (öncelikle enfekte olmuş bir kişiden solunum damlacıkları veya doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşma) ile ilgili mevcut kanıtlara dayanılarak hazırlanmıştır ve konaklama sektörü, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyabilir.

WHO COVID-19 web sitesinde güncel bilgilerle birlikte kullanılmalıdır.

Belge, oteller ve benzeri kuruluşlar, tatil ve diğer kısa süreli konaklamalar ve kamp alanları gibi toplu turizm konaklama işletmelerine yöneliktir. Özel turizm konaklama sağlayıcıları, işletme kurallarını mümkün olan en geniş ölçüde izlemeye davet edilmektedir.1 Buna ek olarak, belge, halk sağlığı ile ilgili herhangi bir otoritenin, oteller ve turizm konaklama işletmelerinde, Uluslararası Sağlık Tüzükleri de dahil olmak üzere bir halk sağlığı etkinliğine yanıt vermesine yardımcı olacaktır. (IHR) Ulusal Odak Noktası (NFP), yerel sağlık otoriteleri, yerel, il ve ulusal sağlık gözetim ve müdahale sistemi.

Burada önerilen tedbirler, konaklama işletmesinin İşyeri Sağlık ve Güvenlik Komitesi, Önleme Görevlileri ve Hizmetleri ve Sağlık Danışmanları veya idare dahil olmak üzere bir kuruluştaki sağlıkla ilgili konulardan sorumlu diğer ilgili paydaşlar tarafından gözden geçirilmeli ve yerel bağlama uyarlanmalıdır. ve sanayi birlikleri.

Kovid-19 aktarımı

Mevcut kanıtlara göre, COVID-19 virüsü insanlar arasında solunum damlacıkları yoluyla (özellikle öksürürken) bulaşır. Enfekte bir kişi veya dolaylı temas ile doğrudan temas (solunum salgıları ile kontamine olmuş bir yüzeye veya nesneye dokunmak) ve daha sonra kendi ağızlarına, burnuna veya gözlerine dokunmak başka bir bulaşma yoludur. Enfekte kişilerin çoğu hafif semptomlar geliştirmesine rağmen, ciddi hastalık yaşlılar ve / veya diğer tıbbi durumları olan kişiler ve hızlı hastaneye yatış gerektirebilirler.

Önleme tedbirleri arasında düzenli ve kapsamlı el hijyeni, sosyal mesafeler, gözlere, buruna ve ağzına dokunmaktan kaçınmak ve iyi solunum hijyeni sayılabilir. Kamusal alanlarda, sık dokunduğu nesneleri ve yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bazı ülkeler bir kişiden diğerine COVID-19 bulaşmasının yavaşlatılabileceğini veya durdurulabileceğini göstermiştir. Bu belge şu anda Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) iletimi (öncelikle enfekte olmuş bir kişiden solunum damlacıkları veya doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşma) ile ilgili mevcut kanıtlara dayanılarak hazırlanmıştır ve konaklama sektörü, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyabilir.

Turizm konaklama sektörünün özellikleri

Oteller ve turizm konaklama işletmeleri, kendi aralarında ve çalışanlarla etkileşime giren çok sayıda insanın ziyaret ettiği diğer kamu kuruluşlarından daha fazla bulaşmaya yatkın değildir. Bununla birlikte, konukların geçici olarak yakın yaşamda kaldıkları ve konuklar ve işçiler arasında yüksek derecede etkileşimin olduğu yerlerdir.

Bu hususlar — konukların bu hizmetlerin (yiyecek ve içecek, temizlik, etkinlik organizasyonu, vb.) Yanı sıra konaklaması – ve bu kuruluşlara özgü etkileşimlerdir (konuk-misafir, konuk-personel ve personel-personel) ) özel dikkat gerektirir.

Her personel, WHO tarafından önerilen, el hijyeni, fiziksel uzaklaşma, gözlere, burun ve ağza dokunmaktan kaçınmak, solunum hijyeni uygulamak ve evde kalmak ve tıbbi yardım almak için tavsiyeye bakmak gibi COVID-19’a karşı temel koruyucu önlemlere kesinlikle uymalıdır. hastalık ile tutarlı semptomları varsa.

Yönetim ekibi

Kuruluşun yönetimi COVID-19’un sağlık tehdidine yönelik sorumlu bir tutum benimsemelidir.

 1. Eylem planı

Yönetim Ekibi, yerel sağlık otoritesi, Otel, Restoran, Catering ve Turizm idaresi ve sanayi derneklerine danışarak duruma göre bir eylem planı oluşturmalı ve bunu yerel ve ulusal halk sağlığı otoritelerinin önerileri doğrultusunda uygulamaya koymalıdır. vakaları önlemek, vakaları etkili bir şekilde yönetmek ve hasta ve kişiler tarafından işgal edilen odaların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu dahil olmak üzere müşteriler ve personel arasındaki etkiyi hafifletmek. Uzaktan çalışmayı içerebilecek plan, gerektiğinde ilgili yetkililer tarafından yayınlanan yeni rehberlik, prosedürler veya düzenlemelerin bir sonucu olarak güncellenmelidir.

 1. Kaynakların seferber edilmesi

Yönetim Ekibi, eylem planının hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yeterli insani ve ekonomik kaynakları sağlamalıdır.

Eylem planı, şüpheli vakaların ve olası temaslarının yönetimi için yerel sağlık yetkilileri ile işbirliği içinde geliştirilen ekipman ve prosedürlerin sağlanmasını da içermelidir.

 1. Denetim

Eylem planının uygulanması ve alınan önlemlerin etkinliği, uygunluğu doğrulamak, boşlukları tespit etmek ve düzeltmek ve planı pratik deneyime uyarlamak için sık sık değerlendirilmelidir. İlgili her birimin üyelerini içeren bir Kriz Ekibi, eylem planının uygulanmasında ve gerekli ayarlamaların zamanında belirlenmesinde Yönetimi destekleyebilir. İşçi devamsızlığında, özellikle de COVID-19’un neden olduğu akut solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan olağandışı bir artışa karşı uyanık olmak gerekir.

 1. Eylem defteri

Gerçekleştirilen önemli eylem ve önlemlerin bir kayıt defterini tutmanız ve bunları yeterince ayrıntılı bir şekilde kaydetmeniz önerilir (örneğin, bir dezenfektanın kullanıldığı tarih ve saati, kim tarafından, nerede vb.). Bu kayıt defteri, uygulanan eylemleri iyileştirmek için kullanılabilir.

 1. İletişim

Farklı departmanlardan sorumlu yöneticiler de dahil olmak üzere, konuklar için bir bilgi politikasını önceden tanımlamak, aynı zamanda kuruluşta ortaya çıkabilecek olaylar hakkında hızlı bir şekilde bilgi sağlamak ve bilgi edinmek için Yönetim ve personel arasında iletişim sağlanmalıdır. durumun durumunu her zaman bilir. Personele, eylem planını misafirlere ve diğer paydaşlara nasıl iletmeleri gerektiği konusunda rehberlik etmek, uyum tutarlılığını sağlayabilir.

Kısa belgeler veya bilgilendirici posterler, el yıkama (en az 20 saniye, elin tüm parçaları), solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları da dahil olmak üzere konuklar ve personel arasındaki önemli mesajları güçlendirebilir.

Temel hijyen uygulamaları ve farklı dillerde COVID-19 ile ilgili resmi broşürler faydalı bilgi araçları olabilir. Acil durum telefon numaraları da dahil olmak üzere personelin iletişim bilgilerinin güncel bir listesine sahip olmak faydalı olabilir.

 1. Eğitim ve bilgilendirme

Yönetim, tüm personeli, alınacak önlemler ve öksürük veya nefes darlığı gibi solunum semptomları varsa evde kalmak ve tıbbi yardım istemek de dahil olmak üzere sağlıklarını ve diğerlerini koruyabilecek önlemler hakkında bilgilendirmelidir. Yönetim, COVID-19 ve hastalığın belirti ve semptomlarına karşı tüm temel koruyucu önlemleri içermesi gereken bilgi brifingleri düzenlemelidir. Özel prosedürler için eğitim gerekebilir.

Resepsiyon ve Konsiyerj

 1. Bilgi ve iletişim

Resepsiyon görevlileri, atanan görevlerini güvenle yerine getirebilmeleri ve kuruluş içinde COVID-19’un muhtemel yayılmasını önleyebilmeleri için COVID-19 hakkında yeterince bilgilendirilmelidir. Oluşturulan önleyici tedbirler veya konukların ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetler (örneğin, bölgede veya kuruluşun kendisinde bulunan tıbbi ve eczane hizmetleri) açısından kuruluşun politikası hakkında bilgi veren misafirleri bilgilendirebilmelidir. Ayrıca, solunum semptomları olan konuklara, bir doktor tarafından görülene kadar odalarında kalmalarını önerebilmeleri gerekir – yönetim derhal düzenlemelidir – ayrıca sorulduğunda temel hijyen önerileri sunmalıdır.

Resepsiyon masası personeli mümkünse daha yaşlı veya altta yatan sağlık koşullarına sahip olmamalıdır. Resepsiyon personeli, fiziksel mesafe de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almalıdır.

COVID-19’un yayıldığı ülkelere veya bölgelere seyahatler hakkında resmi, güncel bilgiler mevcut olmalıdır.

Resepsiyon Masası personeli, şüpheli bir COVID-19 vakası olması durumunda refakatçiler için oda doluluk politikasına aşina olmalıdır. Şüpheli COVID-19 vakasının en son tanımı WHO web sitesinde bulunabilir.

Resepsiyonda, bir misafirin hasta olma ihtimali olduğunda sağlık otoritelerinin, tıp merkezlerinin, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin ve yardım merkezlerinin telefon numaraları hemen bulunmalıdır.

 1. Resepsiyon masasında gerekli ekipman ve tıbbi kiti

Her ne kadar maske kullanımı halk için önleyici bir önlem olarak tavsiye edilmese de, sadece COVID-19 semptomları olan veya bunlara bakan kişiler için resepsiyona aşağıdaki maddeleri içeren bir tıbbi kit olmalıdır:

 • Yüzey temizliği için antiseptik dezenfektan / mendil Dokular.
 • Yüz / göz maskeleri (ayrı veya kombine, yüz siperi, gözlük). Tek kullanımlık yüz maskelerinin yalnızca bir kez kullanılabileceğine dikkat edin (bkz. Maske kullanımı hakkında öneriler).
 • Eldivenler (tek kullanımlık)
 • Koruyucu önlük (tek kullanımlık)
 • Tam Boy Uzun Kollu Elbise
 • Biyolojik Tehlikeli Tek Kullanımlık Atık Torbası
 1. Sosyal uzaklaştırma önlemleri, el temizliği ve solunum hijyeni

Sosyal uzaklaştırma önlemleri, sık sık el hijyeni ve solunum görgü kuralları ile birlikte COVID-19’un bulaşmasını önleyen temel önlemlerdir. Konukların bu önlemlere zaten aşina olmaları muhtemel olsa da, bir tür misafirperverlik olarak hatırlatılmalıdır.

 • Sosyal mesafe, konukların yanı sıra personel arasında sarılmaktan, öpmekten veya el sıkışmaktan kaçınmayı içerir. En az 1 m (3 ft) mesafeyi korumayı ve öksürme veya hapşırma olanlardan kaçınmayı içerir.
 • El hijyeni, ellerin düzenli olarak ve alkol bazlı el ovuşturması ile iyice temizlenmesi veya sabun ve su ile yıkanması anlamına gelir. Ayrıca göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçının. El dezenfeksiyonu, konuklarla nesneler (para, kredi kartları) değiş tokuş edildikten sonra gösterilir.
 • Solunum görgü kuralları, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnun bükülmüş dirsek veya doku ile kaplanması anlamına gelir. Kullanılan doku hemen kapaklı bir çöp kutusuna atılmalıdır.
 1. Muhtemelen hasta olan misafirlerin izlenmesi

Kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği hakkı ile ilgili yönetmeliklere uyulurken, tesisteki potansiyel olarak hasta misafirlerin izlenmesi tavsiye edilir. Resepsiyon personeli, doktor ziyaretleri için talepler gibi bir anket (bkz. Ek 1, örnek bir anket) kullanarak bilgilerine ulaşan tüm ilgili olayları not etmelidir. Bu bilgiler konuklara uygun tavsiyelerde bulunarak yardımcı olacak, erken teşhis ve yerel sağlık yetkilileriyle şüpheli vakaların hızlı yönetimini kolaylaştıracaktır.

Resepsiyon personeli, durumu değerlendirmek ve uygun kararlar almak için tüm bu bilgileri takdirle değerlendirmeli ve yönetime ve tıbbi hizmetlere bırakmalıdır.

Teknik ve bakım hizmetleri

 1. Su dezenfeksiyonu

Dezenfektan konsantrasyonunun tüketim için suda ve havuzlarda veya kaplıcalarda, uluslararası norm ve standartlara göre önerilen sınırlar içinde, tercihen aralığın üst sınırlarında tutulması gerekir.

 1. Bulaşık yıkama ve çamaşırhane ekipmanları

Bulaşık yıkama ve çamaşır ekipmanının düzgün çalışıp çalışmadığı, özellikle çalışma sıcaklıkları ve ayrıca doğru temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları dozajı kontrol edilmelidir.

 1. Klima

Her ne kadar COVID-19 hava yoluyla değil, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya nefes verirken kişiden kişiye burun veya ağızdan küçük damlacıklar yoluyla bulaşmasına rağmen, normal koşullarda olduğu gibi filtrelerin durumunu izlemeye ve uygun bakımı yapmaya dikkat edilmelidir. iç ortam havasının değişim hızı.

Kapalı havuzların havalandırma, hava değişimi ve nem alma ekipmanlarının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

 1. Dispenserler

Sabun ve dezenfektan çözeltisi dağıtıcılarının, el kurutucularının, tek kullanımlık doku dağıtıcılarının ve diğer benzer cihazların düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli kontroller yapılmalıdır. Arızalı birimler hızla onarılmalı veya değiştirilmelidir.

Otel eylem planı, konuklar ve personel tarafından kullanılan umumi tuvaletler ve diğer ilgi alanları (örn. Yemek salonuna giriş, restoranlar ve barlar) dahil olmak üzere, otelin farklı bölgelerine dezenfektan jeli vermek için üniteler kurulmalıdır.

Restoranlar, kahvaltı ve yemek odaları ve barlar

 1. Bilgi ve iletişim

Restoranlar, kahvaltı ve yemek odası ve bar personeli mümkün olduğunca kesinlikle kişisel hijyen (sık sık düzenli el yıkama, öksürük hijyeni) yapmalıdır.

Restoran, kahvaltı veya yemek odasına girip çıkarken konuklara, tercihen bu tesislerin girişinde bulunan dezenfektan jel ile ellerini dezenfekte etmeleri hatırlatılmalıdır.

 1. Büfeler ve içecekler makineleri

Büfelerde konuklar yiyecek işlemekten kaçınmalıdır. Gerektiğinde maşaları ve kepçeleri daha sık değiştirin ve bu parçaları her zaman ayrı kaplarda bırakın. Her servisin ardından büfe yüzeylerini temizleyin ve dezenfekte edin.

Kahve makineleri, soda makineleri ve diğerleri, özellikle kullanıcıların elleriyle daha fazla temas eden parçalar, en azından her hizmetten sonra ve gerekirse daha sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

 1. Bulaşık, gümüş ve masa örtüleri yıkama

Genel prosedürler kullanılmalıdır. Tüm bulaşıklar, gümüş eşyalar ve cam eşyalar, bulaşık makinesinde yıkanmamalı ve dezenfekte edilmelidir, bunlar kullanılmamış olanlar da dahil olmak üzere, konukların veya personelin ellerine temas etmiş olabilir.

Herhangi bir nedenle manuel yıkama gerekiyorsa, maksimum önlemler alınarak olağan adımlar izlenmelidir (yıkama, dezenfekte etme, durulama). Kurutma, tek kullanımlık kağıt havlular kullanılarak yapılmalıdır. Benzer şekilde, masa örtüleri ve peçeteler her zamanki gibi yıkanmalıdır.

 1. Tablo ayarı

Mümkün olduğunda, 10 metrekare için en fazla 4 kişinin olması önerilir. Masalar, bir sandalyenin arkasından başka bir sandalyenin arkasına kadar olan mesafenin 1 m’den daha fazla olacağı ve misafirlerin birbirlerine en az 1 m mesafeden bakacakları şekilde düzenlenecektir.

Çocuklar için eğlence alanları

Her ne kadar mevcut kanıtlar çoğu çocuğun COVID-19’un daha az ciddi solunum semptomları geliştirdiğini gösteriyor olsa da, COVID-19 ile enfekte olan veya ciddi veya kritik hastalık geliştiren ve bazı çocukların öldüğü bildirilmiştir. Çocuklardan sorumlu kişiler herhangi bir solunum yolu hastalığı belirtisi için tetikte olmalı ve derhal çocuğun ebeveynlerini ve bu durumun yönetimini bilgilendirmelidir.

Çocuk sayısına ve ulusal sağlık yetkililerinden talimatlar dahil olmak üzere, yerel bağlama bağlı olarak, çocuklar için rekreasyon alanlarının kapatılmasına dikkat edilmelidir. Her durumda, bu tesislere özel temizlik ve dezenfeksiyon protokolleri uygulanmalıdır.

Temizlik ve Kat hizmetleri

 1. Temizlik ve dezenfeksiyon

Kuruluşta COVID-19 vakalarının yokluğunda bile, hijyen hizmetlerinin arttırılması tavsiye edilir. COVID-19 salgınının tamamında genel bir önleyici tedbir olarak ortak alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, asansörler, vb.) Temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin uygulanmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kulplar, asansör düğmeleri, tırabzanlar, anahtarlar, kapı tokmağı, vb. Sık sık dokunulan nesnelere özel dikkat gösterilmelidir. Temizlik personeline uygun şekilde talimat verilmelidir.

COVID-19 için turizm konaklama tesisi eylem planının bir parçası olarak, tesisten ayrıldıktan sonraki birkaç gün içinde hasta misafirlerin veya çalışanların bulunduğu veya COVID-19 ile tanımlanan durumlar için özel bir temizlik ve dezenfeksiyon planı olmalıdır. kuruluş. Gelişmiş temizleme ve dezenfeksiyon için yazılı öneriler, katı atıkları temizleme, yönetme ve kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanma için geliştirilmiş işletim prosedürlerini açıklamalıdır.

COVID-19 vakalarına maruz kalan odalar veya belirli alanlar için aşağıdakiler uygulanmalıdır:

 • Hastaların solunum sekresyonları veya diğer vücut sıvılarıyla kirlenmiş yüzeyler, ör. tuvalet, el yıkama havzaları ve banyolar,% 0.1 sodyum hipoklorit (yani 1000 ppm’ye eşdeğer) içeren normal bir ev dezenfektan çözeltisiyle temizlenmelidir. Klor için 10 dakika temas süresinden sonra yüzeyler temiz suyla durulanmalıdır. Klor için yeterli temas süresinden sonra yüzeyler temiz suyla durulanmalıdır.
 • Servis personeli, çoğunlukla ağartıcı olan bu ürünlerin hazırlanması, kullanılması, uygulanması ve saklanması konusunda normalden daha yüksek bir konsantrasyonda olabilen ek eğitim gerektirebilir. Temizlik personeli, ağartıcının parçalanmadığından ve 10 dakika sonra nasıl durulacağından emin olmalıdır.
 • Ağartıcı kullanımı uygun olmadığında, örn. telefon, uzaktan kumanda ekipmanı, kapı elleçleme, asansörde düğmeler vb. daha sonra alkol% 70 kullanılabilir.
 • Mümkün olduğunda, yalnızca tek kullanımlık temizlik malzemeleri kullanın. Bez ve emici malzemelerden yapılmış temizlik ekipmanlarını atın, örn. mophead ve silme bezleri. Uygun olduğunda, gözeneksiz temizlik malzemelerini% 0.5 sodyum hipoklorit çözeltisi ile veya diğer odalar için kullanmadan önce üreticinin talimatlarına göre dezenfekte edin.
 • Tekstil, çarşaflar ve giysiler özel, işaretli çamaşır torbalarına konulmalı ve toz oluşumunu önlemek için çevreleyen yüzeylerin veya insanların potansiyel kontaminasyonu ile dikkatle kullanılmalıdır. Bunları normal deterjanlarla sıcak döngülerde (70ºC veya daha fazla) yıkamak için talimatlar verilmelidir.

Herşey Kullanılmış ürünler potansiyel bulaşma riskini azaltmak için uygun şekilde kullanılmalıdır. Tek kullanımlık ürünler (el havluları, eldivenler, maskeler, mendiller) kapaklı bir kaba konulmalı ve otel eylem planına ve atık yönetimi ile ilgili ulusal düzenlemelere göre atılmalıdır.

 • Genel olarak, bir davanın geçtiği veya koridorlarda en az zaman geçirdiği halka açık alanların özel olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmez.
 • Temizlik ekipleri, KKD’nin çıkarılmasından hemen sonra, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandığında KKD ve el hijyeni konusunda eğitilmelidir.
 • Tüm odalar ve ortak kullanım alanları günlük olarak havalandırılmalıdır.
 1. Hasta misafirlerin izlenmesi

Temizlik ve temizlik personeli, odalarındaki olası konuklar da dahil olmak üzere, ilgili her türlü olayı yönetime veya resepsiyona bildirmelidir. Bütün bu bilgilere ihtiyatlı davranmalıdırlar.

 1. Malzemelerin bulunabilirliği

Temizlik personeli aşağıda listelenen kişisel koruma ekipmanlarının kullanımı konusunda eğitilmeli ve sağlanmalıdır:

– Eldivenler

– Tek kullanımlık önlükler

– Kapalı ayakkabılar

– Sıçrama oluşturan prosedürler (örn. Yüzeyleri yıkarken) yapıyorsanız, yüz siperi ve geçirimsiz önlüklerle yüz koruması ekleyin.

Ayrıca yeterli dezenfektan solüsyonlarına ve diğer malzemelere erişimleri olmalıdır.

 1. İsteğe bağlı kat hizmetleri programları

Konukların temizlik hizmetlerinden gönüllü olarak vazgeçebileceği tüm programlar, otel personeli ve misafirlerin sağlığını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için askıya alınmalıdır.

Otel ve turizm konaklama işletmelerinde COVID-19 vakalarının ele alınması

 1. Genel öneriler

Bir konuk veya personel akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri geliştirirse, hasta kişinin kuruluşun tüm konukları ve personeli ile temasını en aza indirmek için derhal çaba gösterilmelidir. Bir konuk COVID-19’u gösteren belirti ve semptomlar geliştirdiğinde, resepsiyon veya diğer otel personeli, eylem planındaki prosedürleri izlemelidir.

Hasta kişiyi diğer insanlardan en az 2 m (6 ft) ayırın.

 • Durum gerektiriyorsa ve hasta kişi bir sağlık kuruluşuna gönderilmiyorsa, Yönetim hastaya yeterli bir şekilde bakıldığı ilgili önlemleri dikkate alacaktır. Bu, enfeksiyon önleme ve kontrolü konusunda yeterince eğitimli bir personel üyesinin potansiyel olarak belirlenmesi gerekliliğini ve personelin hasta bir kişinin hizmetini takiben semptomlar geliştirmesi durumunda personel için politikalar ve önlemler içerebilir.
 • Mümkünse, yalnızca hasta tarafından kullanılmak üzere bir banyo belirleyin.
 • Hastadan tıbbi maske takmasını ve öksürürken ve hapşırırken solunum hijyeni yapmasını isteyin. Tıbbi maske hasta kişi tarafından tolere edilemezse, dokuları ağzını kaplayacak şekilde sağlayın ve dokuyu derhal bir biyolojik tehlike atma atık torbasına atın. Biyolojik tehlike bertaraf atık torbası yoksa, sağlam bir plastik torbaya koyun, kapatın ve “biyolojik tehlike” atığı olarak kabul edin; elleri sabun ve su veya alkol bazlı el ovma ile yıkayın.
 • Hasta kişinin maske takamaması durumunda, en az tek kullanımlık önlük, eldiven, maske ve göz koruması takmadığı sürece hasta ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır.
 • Etkilenen bir bölgeden gelen, ateş, sürekli öksürük veya nefes almada zorluk çeken bir hastaya veya personele katılırken, maske, göz koruması, eldiven ve önlük dahil her zaman ek koruyucu ekipman (Evrensel Önlem Kitinde sağlanır) kullanın. .
 • Kendinizi kirletmemek için KKD’leri dikkatlice çıkarın. İlk eldivenleri ve önlükleri çıkarın, el hijyeni yapın; sonra maskeyi ve göz korumasını çıkarın ve hemen elleri sabun ve su veya alkol bazlı el ovma ile yıkayın.
 • Hastaların vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık ürünleri biyolojik tehlike torbası veya güvenli bir plastik torbaya, “biyolojik tehlike” atığı olarak değerlendirilecek şekilde atın.
 1. Etkilenen bir çalışanın durumu

Bir personelin solunum yolu semptomları bildirmesi durumunda, çalışan derhal işi durdurmalı ve tıbbi yardım almalıdır. Sağlık hizmetleri bildirilirken personel uygun bir odada izole olmalıdır.

Semptomatik çalışan, tek kullanımlık dokular ve diğer kişiler bulunduğunda veya ortak alanlara çıkmak zorunda kaldığında giyilmesi gereken bir maske ile donatılmalıdır.

Evden solunum semptomları geçirdiğini bildiren personele evde kalmaları ve tıbbi yardım almaları tavsiye edilmelidir.

Evden COVID-19 teşhisi konduğunu bildiren personel, semptomlar tamamen ortadan kalkana kadar evde kendi kendine izolasyon önerisi de dahil olmak üzere doktordan alınan talimatları izlemelidir (Not: COVID-19 hastasının geçmesi için) hastalığın hafif bir formu ve tamamen iyileşmesi yaklaşık bir ay sürer).

 1. Etkilenen bir misafir davası

Etkilenen kişi turizm konaklama tesisinin konuğu ise, hasta kişinin işyerinde kalması tavsiye edilmez. Kişi, yerel sağlık otoritelerinin müdahalesine kadar bir odada geçici olarak izole edilebilir ve odanın diğer konuklarla paylaşılmaması şartıyla. Etkilenen misafir tarafından işgal edilen odaya hiçbir ziyaretçinin girmesine izin verilmemelidir.

Odaların mevcudiyetine bağlı olarak, varsa eşlik eden kişiler farklı bir odaya taşınmalıdır.

Kontakların yönetimi ile ilgili önlemler, hafif semptomlar ve kontaktlarının yönetimi ile başvuran COVID-19 hastaları için WHO geçici bakım kılavuzuna yönlendirilebilir.

Şüpheli bir vakanın tahliyesinde yer alan otel ve turizm konaklama tesisi personeli:

 • Diğer misafirleri veya personel üyelerini kirletme riskini en aza indirgemek için, semptomatik misafirler tesisin yönetiminden ve yerel sağlık otoritesinden gelen talimatlara göre otelden ayrılmalıdır. Semptomatik tahmin, durumları için değerlendirilecek ve şüpheli bir vakanın tanımını yerine getirmeleri durumunda, belirlenmiş bir sağlık kuruluşuna aktarılacaktır.
 • Hasta konuğun olası temaslarının yönetimi, yerel halk sağlığı otoritesinin talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir. Yerel sağlık otoritesi, incelemelerin sonucu ve daha fazla önlem alınması gerektiğinde bölgesel veya ulusal sağlık otoritesini hızla güncellemelidir.
 • Şüpheli davanın nakliyesine dahil olan personel DSÖ rehberliğine göre enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamaları uygulamalıdır.2 Şüpheli COVID-19 hastalarını yüklerken rutin olarak el hijyeni yapmalı ve tıbbi maske, göz koruması, eldiven ve elbise giymelidir. ambulansta taşıma. KKD’yi takmadan önce ve çıkardıktan sonra ellerini temizlemelerini sağlamalıdırlar.
 • Şüpheli birden fazla vaka naklediliyorsa, personel ve sağlık personeli, şüpheli fakat teyit edilmemiş COVID-19 vakaları arasında olası çapraz kontaminasyonu önlemek için her hasta arasındaki KKD’lerini değiştirmelidir. Kullanılmış KKD’leri otel eylem planına ve bulaşıcı atıklara ilişkin ulusal düzenlemelere uygun olarak kapaklı kaplara uygun şekilde atmalıdırlar.

Ambulansın sürücüsü vakalardan ayrı kalmalıdır. Sürücü ve şüpheli vaka arasında sıkı bir fiziksel ayrım varsa koruma gerekmez. Mümkünse, sürücü hastayı ambulansa yüklemeye dahil olmamalıdır. Şüpheli COVID-19 hastasının yüklenmesine yardımcı oluyorsa, sürücü maske, eldiven, önlük ve göz koruması da dahil olmak üzere KKD kullanmalıdır.

 • Ambulans veya nakliye araçları şüpheli vaka ile temas eden alanlara özel dikkat gösterilerek temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Temizlik,% 0.5 sodyum hipoklorit (yani eşdeğer 5.000 pm klor veya% 5 sodyum hipoklorit ila 99 kısım su içeren 1 kısım ev tipi ağartıcı) içeren normal ev dezenfektan çözeltisiyle yapılmalıdır. Ağartıcı en az 1 dakika boyunca yüzeyle temas halinde kaldıktan sonra, temiz su ile durulanabilir. Ağartıcıya bir alternatif olarak, ambulanslar, imalatçının talimatlarına göre hastane sınıfı dezenfektan ürünlerini kullanabilir.
 • Otel yönetimi, vakaları olan odalar için temizlik ve dezenfeksiyon protokollerini takip ederek, eylem planına uygun olarak hasta kişi tarafından işgal edilen odanın temizliği ve dezenfeksiyonu için hizmetlere erişim sağlamalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda, nöbetçi ev görevlisine, vakaları olan odalar için temizlik ve dezenfeksiyon protokollerini izleyerek ve kişisel koruyucu önlemleri izleyerek, hasta kişi tarafından işgal edilen odayı temizlemesi ve dezenfekte etmesi talimatı verilmelidir.

Hafif bir semptomla COVID-19’dan şüphelenilen bir hasta misafirini tutmaktan başka bir seçenek yoksa, odada kendi kendine izolasyon düşünülmelidir. Mümkün olduğunca hasta kişinin odasında doktor ziyaretleri yapılmalı ve hastanın doktor ofisine gitmesi gerekliliğinden kaçınılmalıdır.

COVID-19’dan şüphelenilen hasta bir misafir, çocuk veya bakıcı gerektiren kişiler haricinde ayrı bir odada kalmalıdır. Hasta kişi ziyaretçi almamalı veya eğer ziyaret ederse, ziyaretler kesinlikle gerekli olanlarla sınırlandırılmalıdır. Konuk odaya yiyecek almalıdır. Hasta kişiler banyoyu başkalarıyla paylaşmamalı ve bakıcılarıyla havlu, battaniye veya herhangi bir kıyafet paylaşmamalıdır.

Bakıcılar, hasta kişiye yaklaştıklarında veya hasta ile doğrudan temas kurduğunda KKD giymek de dahil olmak üzere sıkı tedbirler almalıdır. Oda daha sonra KKD’lerin uygun şekilde giydirilmesine ve ayrı bir alanda kullanılmış / kontamine KKD’lerin atılmasına izin verecek şekilde düzenlenmelidir.

Davadan sorumlu doktor, akrabalarına ve beraberindeki kişilere, almaları gereken enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında bilgi sağlamalıdır.

Hasta bir kişinin bakımından sadece bir kişi sorumlu olmalıdır. Gebe kadınlar veya COVID-19’un neden olduğu ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan diğer kişiler, koruyucu olarak görev yapmamalıdır.

Bakıcılar, özellikle ateş ve öksürük gibi semptomların ortaya çıkmasını kendi kendine izlemeli ve bu semptomlar ortaya çıkarsa tıbbi yardım almalıdır.

Hasta hastanın kıyafetleri ve işgal ettiği odanın çamaşırları olağan prosedürlere göre yıkanmalıdır. Önlem olarak, bu ürünler mühürlü torbalarda saklanmalı ve taşınmalıdır.

Not: Otel ve turizm konaklama işletmesinin yönetimi, hasta misafirleri geçici olarak odalarında kalmalarına ya da diğer misafirlerden ziyaret almalarını önleme yetkisine sahip değildir.

 1. Kişilerin tanımlanması ve yönetimi

Temasların tanımlanması, tesiste şüpheli bir vaka tespit edildikten hemen sonra başlamalıdır.

DSÖ, teması muhtemel veya teyit edilmiş bir vakanın semptomlarının başlamasından 2 gün önce ve 14 gün sonra aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan bir kişi olarak tanımlar:

 • 1 metre içinde ve 15 dakikadan uzun bir süre içinde olası veya onaylanmış bir vaka ile yüz yüze temas;
 • Muhtemel veya doğrulanmış bir vaka ile doğrudan fiziksel temas;
 • Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmadan olası veya doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan bir hastaya doğrudan bakım; VEYA
 • Yerel risk değerlendirmelerinde belirtilen diğer durumlar.3

Bir otel ve turizm konaklama tesisi bağlamında, bir temas aşağıdaki gibi düşünülebilir:

 • Konuk refakatçiler veya şüpheli dava ile yakın temasta bulunan bakım sağlayan kişiler;
 • Hastalara bakmak üzere görevlendirilen personel ve hasta ya da kullandıkları tesislerle (örn. Banyo) veya normal eşyalarıyla (ör. Kullanılmış çamaşır ve kıyafetler) yakın temasta olabilecek diğer personel.

Semptomların şiddeti veya davanın / vakaların sayısız hareketi, kuruluşta daha kapsamlı maruz kalmayı gösteriyorsa, yerel sağlık yetkilileri ile birlikte daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

DSÖ, COVID-19 hastalarının tüm temaslarının, hastaya en son maruz kaldıkları tarihten itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınmasını önermektedir.4 Bir kişi semptom geliştirirse, temas şüpheli vaka olarak kabul edilen ve bu şekilde tedavi edilen bir tıbbi maske takmalıdır. .

Kişi tanımını karşılamayan diğer konuk ve personelin düşük riskli maruz kaldığı düşünülebilir ve ihtiyati tedbirlerin uygulanması tavsiye edilebilir. Bu ihtiyati tedbirler değiştirilebilir ve halk sağlığı yetkilileri tarafından yürütülen risk değerlendirmelerine uyarlanabilir.

 1. Etkilenmeyen konuklar

Etkilenmeyen konuklar, düşük riskli oldukları düşünülen kişilerdir. Hastalık, bulaşma ve önleyici tedbirler hakkında bilgi verilmelidir. Ateş, öksürük veya solunum güçlüğü de dahil olmak üzere COVID-19 semptomlarını, teyit edilen vakanın kuruluştan ayrılış tarihinden itibaren 14 gün boyunca kendi kendine izlemeleri istenmelidir. 14 gün içinde COVID-19’u gösteren semptomlar geliştirirlerse, derhal kendi kendine tecrit etmeleri ve yerel sağlık hizmetleriyle iletişim kurmaları istenmelidir.

 1. Mal ve hizmet tedarikçileri

Yükleniciler ve mal ve hizmet tedarikçileri, güvenli çalışma sistemlerini takip etmeli ve ayrıca COVID-19’un yayılmasını önleyecek sistemlere sahip olmalıdır.