Yakın Gelecekten Soru İşaretleri

0

Turizm eğitimi almakta olan biz öğrenciler, şüphesiz sektörün potansiyel birer temsilcisi durumundayız.

Turizm eğitim kurumlarının temel amacı, turizm sektöründe iş görecek elemanları temel eğitimden geçirerek öğrencilere turizm bilinci kazandırılmasıyla turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunarak, sektöre yetişmiş kalifiye personel sağlamak , yönetim tekniklerini öğreterek dünyada hakim, kabul görmüş anlayışa uyum sağlatmak, yeni kavram, fikir ve teknolojileri kavrayabilecek üst düzey turizm profesyonellerini yetiştirmektir.

Turizm, alanındaki altyapı yatırımları, nitelik ve nicelik açısından ne kadar yeterli olursa olsun sosyal üst yapı yatırımları içersinde en önemli unsuru oluşturan turizm eğitimi ile desteklenmedikçe yarar sağlamayacaktır.

Turizm eğitimi veren kurumların sayısındaki artışın, mezunların sayısındaki artışına yansımasına rağmen sektöre yansımaması diğer bir sorunu oluşturmaktadır . Çünkü çalışanlar, eğitilmiş iş görenler ve mezunlar herhangi bir yasal düzenlemeyle korunmamaktadır. Bu durumda mezunlar başka sektörlere yönelmektedir.

Turizm sektörünün işgücü ihtiyacını, turizm eğitimi almamış işgücünü istihdam ederek karşılamakta olduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda sektörde de mektepli diye tabir edilen yani liseden itibaren turizm eğitimi almış öğrencilerin dahi kendini Gelecek Kaygısı İçerisinde bulması şu cümleleri de beraberinde getiriyor;

Mezun olduktan sonra iş bulamama ihtimali beni korkutuyor Mezuniyet sonrasında tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum

Mezun olduktan sonra iş bulamamaktan korkuyoruz çünkü ;

Her ne kadar sektörün profesyonel işleyişini takdir etsek, bunun tartışılmaz bir gereklilik olduğunu kabul etsek te yeni mezun iş arayanın karşısına ‘’tecrubeli personel’’ kriteri engeli çıkıyor.

İş veren için  gayet optimal bir kriter olmasıyla beraber, yeni mezun için ilana başvurma düşüncesini dahi ortadan kaldırıyor.

Her işletmenin, her personelini tecrübeli personel olarak seçmek istemesi , yeni mezunların sektörde yer edinmesi durumunu zor kılmaktadır.

Mezuniyet sonrasında tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz çünkü ;

Turizm bölümlerinde staj sürelerimiz gereğinden fazla kısa.

Çoğumuz staj süresi kısa tutulması nedeniyle staj başvurusu yaptığı işletme tarafından kabul edilmemekte.

Kabul edilenlerimiz de , verilen sürede tesisi tanımaya, kendini departmana entegre etmeye, misafir ile iletişim kurmaya, insan ilişkilerini geliştirmeye ve sektör bilincini kazanmaya çalışıyor. Becerilerini farkına dahi varamadan stajı bitmiş oluyor.

Ayrıca aramızda sektör de profesyonel konuma gelmiş isimleri, okulları sayesinde tanıma şansı bulmuş, hakkında bilgi edinebilmiş arkadaşlarımız varken bir yandan da , sektörde yer edinmiş kurumlar, stk’lar ve  sektör profesyonellerinin hiç ismini duyma fırsatı olmamış arkadaşlarımız da var.

Ama en önemlisi , bir işletme nasıl kanunu yükümlükler ile kurumunda belirli sayıda belirli ölçüde engelli birey çalıştırmak durumundaysa, Her otel olmasa bile, en azından kapasite oranı düşük şehir otellerinde aynı durum Turizm bölümü mezunu öğrenciler içinde olsun.

Saygılarımla,
Ezgi Akkaya
INTHA Öğrenci Kulübü Başkanı