Akademia Zeytinliği + Platon

0

MÖ. 4 yy. Atina yakınlarında Academeia adında bir zeytinlik düşünün.
Ünlü düşünür de düşünmüş ve öğrencilerine bu zeytinlikte matematik, doğa bilimleri anlatmış.
Hep birlikte düşünmeye başlayınca kırklı yaşlarında asıl adı “Akademos” olan okulu açmış.
?
Okul, düşünce dünyasının temel taşı, felsefe tarihinin en önde gelen okullarından biri olmuş.
Doğunun farklı bölgelerinde yaşamış olan astronom Eudoxe’un gelişiyle, okulda doğu etkisi artmış..
Düşünürün ölümü üzerine kardeşinin oğlu, seçkin yöneticiler ve öğrencilerle okulun namını yürütmüş..
?
Buraya kadar çok da sıra dışı bir durum yok.
Sonra ne mi oluyor?
Doğu uygarlığının güçlemesindeki sebep…
Evet evet… Şöyle ki;
??
6. YY’ ın başlarında Bizans İmparatoru Justinianus, Pagan okulu olduğu gerekçesiyle okulu kapatıyor.
Hristiyanların tehditlerinden kaçan Yunan filozofları ve hekimleri Sasani Kralı Anuşirvan’ın Cundişapur’da kurmuş olduğu tıp okuluna sığınınca, bilim ve felsefe Atina’dan Bağdad’a taşınıyor.

İşte bu Antik Yunan filozofu ve bilgesi olan kişi, Sokrates’in öğrencisi ünlü düşünür PLATON’ dur. Nam-ı diğer: Aristokles…
???
İşte o zeytinlikte başlayan eğitim
dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan o yer,
AKADEMİ, ACADEMIA adıyla günümüze ulaşıyor.
Kapısında “Ageometretos medeis eisito!” yazısı (“Geometri bilmeyen giremez!” ) ile matematik ve akılcı düşüncenin önemini vurguluyor.
??
Bir vurgu da ben yapmak istiyorum.
“Dünya sahnesi, kültürel değişimler, hep din perdesi ardında şekilleniyor.”
Her olaydan çıkarılacak çok mesaj var aslında.
Anlayabilene, objektif bakabilene, tarihi okuyabilene…
Geçmişiyle övünen kültürler biraz daha geçmişe giderlerse bazı hataları, vizyonsuzlukları ile de dövünecekler…
Ama geldikleri noktada, çıkardıkları ders, eğitime verdikleri önem, geldikleri nokta takdire şayan. ??
Önemli olan geçmişteki hatalardan ders çıkarıp, geleceği şekillendirmek.
Bizim geldiğimiz noktayı, hatalarımızı, din maskesi altında kaybettiklerimizi, bize kaybettirdiklerini nasılsa yeni romanda 400 sayfaya yakın anlatacağım için şimdilik selam ederek çekiliyorum. ?????‍♀️?