Dünya Basın Federasyonu (DBF), World Press Federation (WPF) 50 kurucu üye ve 6 derneğin birlikteliğiyle kuruldu. Federasyonda, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Yönetim Kurulu Başkanı ve TurizmGM.com Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karcılıoğlu da kurucu üye olarak görev alıyor.

Federasyon çatısı altında Akdeniz Televizyoncular Gazeteciler ve Radyocular Derneği, Belediye Muhabirleri Derneği, Ege Medya ve Prodüksiyon Derneği, Akdeniz Magazinciler Derneği, Anadolu Sosyal Medya ve iletişim Derneği, Medya ve Organizasyoncular Derneği bulunuyor.

Küreselleşme ile birlikte gazete ve televizyon haberleri kamuoyunu etkilemede ve yönlendirmede her gün daha büyük bir etki alanına sahip oluyor. Dünya Basın Federasyonu da Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda etkin tanıtımına ve stratejik iletişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dünyadaki Doğru Türkiye İmajı Önce Turizme Yansıyacaktır

Yıllardır Turizm sektöründeki gelişmeler, eksiklikler ve ihtiyaçlardan bir haberci titizliğiyle çıkarımlarda bulunan, TurizmGM internet portalının yanı sıra, ulusal ve uluslararası pek çok medya kuruluşunda görüşleriyle katkıda bulunan BOYD Yönetim Kurulu Başkanı ve TurizmGM.com Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karcılıoğlu da Dünya Basın Federasyonu’nun kurucu üyeliğine davet edildi.

Karcılıoğlu’nun DBF bünyesine katılımı, dünyada gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşmesine medya aracılığıyla katkıda bulunmayı hedefleyen Federasyonda, turizm sektörünün uluslararası medyada etkin bir temsilcisi olması açısından büyük önem arz ediyor.

Federasyon üyeleri 85 gazete, 120 dergi, 45 televizyon kanalı, 155 internet sitesi ve 65 farklı radyoda faaliyet gösteriyor. Dünyanın pek çok ülkesinde etkin görevler alan federasyon üyesi basın mensuplarının çalışmalarının dünyadaki doğru Türkiye imajına katkılarının, hiç kuşkusuz turizm sektöründe de çok olumlu yansımaları olacaktır.

DBF Dünya Basın Federasyonunun Kurucular kurulu şu isimlerden oluşuyor…