Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 8’inci Resort Turizm Kongresi’nin sonuç raporunda, Avrupa’da Türkiye’nin yerine geçebilecek alternatif bir destinasyon bulunmadığı belirtildi.

AKTOB tarafından hazırlanan raporda, yakın geçmişte yaşanan sorunlara rağmen, turizmde Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğuna vurgu yapılırken, seyahat endüstrisinin; dünya gayrisafi hasılasının yüzde 10’u, dünya ihracatının yüzde 7’si, hizmet sektörü ihracatının yüzde 30’unu oluşturduğuna dikkat çekildi. Dünyada turizm ziyaretçi sayısı yüzde 7 büyürken, Türkiye’de yüzde 23 büyüdüğüne işaret edilen raporda, Bu özelliği ile Türkiye Akdeniz bölgesinin lokomotifi olurken, dünya turizminin büyümesine de katkı sağlıyor. Almanya, Rusya gibi güçlü kaynak pazarları koruyup, üçüncü kaynak pazarı yaratmalı, en az beş kaynak pazar oluşturulmalı denildi.

Turizmde pazarı çeşitlendirmenin de yeterli olmadığına dikkat çekilen raporda, turizmin 12 aya yayılmasının gerektiği bunun için de ürün çeşitlendirmesi hızlandırılması ve Endüstri 4.0., yapay zeka, büyük bulut, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim, otonom robotlar, nesnelerin internetinin konuşulduğu günümüzde, turizmin bu gelişmelere hızla adapte olma gücü ve şansı olduğuna vugu yapıldı.

Raporda, Avrupa’da Türkiye’nin yerine geçebilecek alternatif destinasyon bulunmadığı da vurgulanırkem Avrupa ülkelerinden Almanya ve İngiltere’de bazı tur operatörlerinin Türkiye sayesinde büyüdüğü belirtilerek, Türkiye’de bazı pazarlar da bu tur operatörleri ile büyüdüğü vurgulandı. Raporda ayrıca Polonya pazarında, refah artışıyla birlikte tatil alışkanlıklarında da önemli gelişmeler gözlendiği, 2017 ve 2018’deki büyümenin önümüzdeki yıllarda da Türkiye turizmi için büyük bir potansiyel oluşturduğu kaydedildi.