Dijitalleşen Dünyamız

0

Bilim ve teknoloji alanında yapılan devrimlerin sonucu olarak kitle iletişim araçları alabildiğine gelişmiştir. Bu durum gelişime kapalı ve kendine yeterli toplumları ortadan kaldırmıştır.

Günümüzde bütün toplumlar her bakımdan birbirlerinin etki alanına girmiş durumdadır. Eğitim alanında radyonun, sinemanın, televizyonun, internetin ve basının yaptığı büyük etkiyi kimse yadsıyamaz. Toplumlar bu araçlar vasıtasıyla birbirlerini geniş çapta etkilemektedirler. Böylece birbirlerini gerçek özellikleriyle daha yakından tanımaktadırlar. Bunun doğal sonucu olarak, toplumlar arasında bir yakınlık, anlayış ve birlik beraberlik havası doğmaktadır.

Bugün oldukça huzursuz olan dünyamızın bütün insanları arasında böyle bir havanın doğması, çok büyük bir değer taşır.
Çocukların ve gençlerin eğitiminde teknolojik araçların özellikle internet ve sosyal medyanın etkisi büyüktür.
Geçmiş zamanlarda çocuklar ve gençler için iki etkileme kaynağı vardır. Birincisi anne – babalar, ikincisi okul – öğretmenlerdir. Son yıllarda buna üçüncü ve çok önemli olan daha etkili bir kaynak eklenmiştir. İnternet!

Bütün ulusların çocukları ve gençleri devamlı olarak bu üç kaynağın etkisindedir. Eğitimin görevi meraklı, araştırıcı, düşünen, uyanık, eleştiri ve özeleştiri yapan kişiler yetiştirmek olmalıdır. Günümüzde özellikle internet, dijital portallar ve sosyal medyanın doğru kullanılması ve etkisi çok önemlidir. Bu kanallar hepimizin sosyalleşmesini olumlu ya da olumsuz yönden etkileyen çok önemli araçlardır.

Teknoloji geliştikçe ve toplum üzerinde etkisi arttıkça birçok olumlu ve olumsuz yön ortaya çıkmıştır.
Bunların başlıcalarından bahsetmek gerekirse;

Olumlular:
*Bilgiye ulaşmak kolaylaştı,
*İletişim ağı kuvvetlendi,
*Teknoloji sayesinde bireyler daha rahat ve konforlu yaşam şartlarına sahip oldular,
*Tıp alanındaki gelişmeler,
*Ulaşımın kolaylaşması,
*Üretim alanındaki teknolojik gelişmeler…

Olumsuzlar:
*Zihinsel ve sosyal becerilerde bozukluklar,
*Teknoloji bağımlılığı,
*Fiziksel problemler,
*Zorbalık, istismar, güvenlik sorunları…

Teknolojiden, bilimden, dijitalden ve diğer tüm kaynaklardan yararlandığımız en yoğun dönemdeyiz.
Covid-19 pandemisi dolayısıyla dijital ortama geçişimiz tüm dünyada çok hızlı oldu. Bu hızlı geçişte faydaları da vardır, zararları da. Ama her şey dijitalleşiyor. Ben burada sizlere zararından çok faydalarını anlatacağım.

Dijital okul eğitim platformunda bulunan canlı ders uygulaması ile öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz rahatlıkla canlı ders işleyebiliyorlar. Dünya her geçen gün daha da dijitalleşiyor. Peki, bu dönüşüm nedir? Bu dönüşümün faydaları nelerdir? Dönüşüm ile bilinmesi gerekenler dijital dönüşümün bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin hız, para, zaman tasarrufu sağlayarak dijital yani elektronik ortama taşınması anlamına geliyor.

Günümüzde güvenlikten alışverişe pek çok alanda dijital dönüşüm etkisini gösteriyor. Alışılagelmiş dosyalama, evrak, kâğıt gibi belgeleme, saklama yöntemleri artık değişiyor. Dönüşüm, değişen dünyanın hızını ve pratikliğini hayatımıza taşıyor. Keza fatura sisteminde, elektronik ortam tercih edilirken, daha az kâğıt tüketimi ve daha fazla çevre dostu bir tutum sergileniyor.

Sonuç: Dijital dönüşümün en önemli faydası kâğıt, baskı ve arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması, verimliliğin artması, zamandan tasarruf yapılması, ticaretin hızlanması, gereksiz iş yükü azalıp saklama masraflarının ortadan kalkması. Dijital dönüşüm sayesinde gerektiğinde eski evraklara da saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Kâğıt kullanımı da azaldığı için her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçiliyor.

Değerli Turizm GM okuyucuları, 2020 yılının son yazısında, gireceğimiz 2021 yılında her günümüzün birbirimizi daha çok severek ve birbirimize daha çok bağlanarak geçmesini diliyorum. Hayat boyu mutlu, huzurlu, sağlıklı olalım; bir daha asla umutsuzluğa kapılmamak için dünyanın ve ülkemizin eskisi gibi yaşanır hale gelmesini; nice güzel yıllarımız olmasını dilerim. 31 Aralık’ta gireceğimiz yeni yılın, tüm insanlığın ailesinden  ve sevdiklerinden uzakta, dijital ortamda kutlamak zorunda kaldığı son yılbaşı olması temennisi ile!