AMON Hotels İnsan Kaynakları Direktörü Tayfun Pırpır, İnsan Kaynakları’nın önemini ve şirket içerisindeki etkisini kaleme aldı.

Bir şirketin kaliteyi, verimliliği ve gelecek odaklı olarak büyümeyi sağlayan en temel dinamiğini çalışanları personelleri oluşturur. Şirketiniz için seçeceğiniz çalışanın yeteneklerini saptayabilmek, başvurduğu pozisyon için yeterliliğini ölçebilmek ve üretime katkısını ön görebilmek önem arz etmektedir. Bu sebeple, işe alım süreçlerinin en iyi şekilde yönetilmesi, kaliteyi ön planda tutması hem adayların hem de mevcut çalışanların potansiyellerinin en doğru biçimde değerlendirilmesi, hangi departmanın ne kadar gerekli olduğunun ölçülmesi şirket için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada insan kaynakları departmanına oldukça büyük bir görev düşmekte ve işletmeler için önem arz etmektedir.

İnsana yapılan yatırımın bir şirketin büyümesinde ve gelişmesinde ne denli önemli bir rol oynadığı her gün daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır. Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortama, çalışanlardaki verimi artırır. İnsan kaynakları departmanı da kaliteyi artırmada ve huzuru sağlamada rol oynar. İnsan kaynakları departmanının günlük eylemleri ile insan kaynaklarının yönetimi arasında bir fark vardır. İKY sadece insanların izlemesi gereken politikaların yazılması değildir. Birinci kademe amirden yönetici seviyesine kadar her yönetim seviyesiyle etkileşime kadar uzanır, böylece her yöneticiye çalışanlardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri ve moralleri en yüksek seviyede tutmaları için bilgi verilir. Doğru niteliklerdeki çalışanların seçilmediği halde, moralsizlik, motivasyon eksikliği, iş kazaları işletmenin o gün içinde büyük kayıplara uğramasına neden olacaktır. Doğru pozisyon için doğru kişiyi seçmek kolay değil. Adayların yeterliliğini ölçmek ve şirkete sağlayabileceği katkıları ön görmek insan kaynakları departmanının önemli görevlerinden biridir. Bütün bunların etkin ve doğru bir şekilde analiz edilmesi, şirketin ihtiyacı olan doğru personellere verimli ve üretken bir iş yaşam sağlar. Hem firma için hem de personel için oldukça önemlidir.

Çalışanların alması gereken eğitimleri ve şirketin ihtiyaç duyduğu araçları temin etmekte aracı olarak bu tip süreçlerin ilerlemesini sağlar. Doğru işe doğru personel sağlanmasında başarı sağlanmasıyla işletmeye, hisse başına ve net kar odaklı satışların artırılarak ekonomik katkıda gözle görülebilir bir fark yaratmaktadır. Sadece iyi eğitimli ve ihtiyaçları karşılayabilecek bir çalışanın işe alınması her şeyimizi tam ve verimli yapıyoruz anlamına gelmez. Aynı şekilde mevcut çalışma ortamında da kaliteyi ve verimliliği arttırmak adına çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Takım çalışmasının koordine edilmesi, çalışma ortamındaki huzurun sağlanması ve çalışanların birbirleriyle olan iletişiminin sağlıklı temeller üstüne kurulması çalışanların daha verimli ve üretken bir ortamda çalışmalarını sağlar. Bu denenle insan kaynakları şirketlerin olmaz ise olmazlarından olmalıdır.