Uluslararası Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Türer 15 – 22 Nisan Turizm Haftası vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Türer;

Turizm Sektörünün Kıymetli Temsilcileri,

Dünya’nın  son yüzyılda belki de en hızlı gelişen ve gelişmeye hız kesmeden devam eden sektörlerinden biri olan turizmin ülke ekonomilerine sağladığı katkının yanı sıra; kültürlerin birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında da önemli bir araç olduğu gerçeğini ortadadır.

Türkiye ise tarihi, kültürel mirası ve doğal zenginlikleri ile adeta Dünya’nın bir açık hava müzesidir. Bugün dünyanın ilk 10 turizm ülkesi arasında yer alan, Mevlana’nın hoşgörü ikliminde farklı dil, din, ırk ve kültürden insanlara daima kucak açan ülkemiz, turizm hedeflerini her geçen gün daha da yükseğe taşımaktadır.

Bu noktada, yeni bakışlar, projeler, işbirliği ve iletişim ortamı oluşturulmasında hepimize çeşitli görevler düşmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiğim Uluslararası Otelciler Derneği olarak bizler ise bu yolda, ülkemizin Dünya turizmindeki yerini ve başarısını arttırmak için, alt ve üst çatılarımızla çalışmalarımızı tüm imkânlarımız dâhilinde sürdürüyor ve her yeni günde bir önceki günden daha da büyük bir gayretle çalışıyoruz.

İnanıyorum ki Türkiye, genç nesillerimizle daha da güçlenerek turizm hedefini her geçen gün daha da yükseğe taşımaya, sahip olduğu hoşgörü iklimi sayesinde, farklı kültürlerden insanlara kucak açmaya devam edecektir.

Dünya genelinde etkili olan ve etkisi de halen daha devam eden Covid-19’a bağlı olarak turizm sektörünün çektiği sancıların bir an evvel sona ermesini, genç nesillerimizle daha da güçlenerek “Gelecek Türkiye” için bugünlerden başlayarak gayretle hazırlanmaya devam edilmesini temenni ederim.

Bu düşüncelerle turizm sektörünün her bir alanında faaliyet gösteren tüm emekçilerimizin ve yatırımcılarımızın Turizm Haftasını tüm içtenliğimle vefa, saygı ve minnetle kutluyorum.